start metaller aedelmetaller alloys länder våra partner kontakt Deutsch English Svenska

Komplett service
Din komplettservice-specialist för sällsynta metaller, legeringar och metallåtervinning. Vi erbjuder individuellt omhändertagande, omfattande rådgivning och inställer oss på tidsanpassat och friktionsfritt genomförande med aktuella kostnads-/effektivitetskriterier. Vi är verksamma för Dig inom hela Europa.
Språk
För att optimalt kunna kommunicera med våra internationella kunder och leverantörer, utgör språkkunskaper en väsentlig förutsättning. Tala med oss på tyska, engelska, svenska, norska eller danska och Du kommer alltid få svar.
Kvalitetssäkring
För att garantera oförändrad utgångskvalitet fastställs kvaliteten på inkommande leveranser med blandat material legeringsteknisk genom röntgenfluorescensteknik. Därutöver står sedan gammalt beprövade sorterings- och klassificeringsmetoder till vårt förfogande som våt- och gnistanalys samt okulärbesiktning.
Dear customers and suppliers,
We are slowly reopening our receiving site for incoming delivery. Only single persons will be accepted for delivery. If you have any Covid-19 symptoms, please do not enter our premises and stay at home! We apologize for the inconvenience!

Logistik

Vi arbetar med tillförlitliga och professionella partners inom logistikbranschen, när vi åtar oss utföra ovanliga utmaningar med tidsmässigt angivna frakter omfattande flertalet länder (just-in-time).

Anskaffning
Koppar, aluminium, zink, nickel, tenn, bly och legeringar, ävensom sällsynta metaller är v&arung;r specialitet. Vi kan även på begäran leverera sådana metaller såsom wolfram, molybden, titan eller kobolt.
Copyright Nordic Recycling GmbH utgivningsansvarig Privicy policy om oss e-post