start metaller ädelmetaller alloys länder våra partner kontakt Deutsch English Svenska
Vi samarbetar med starka partners
Vi förfogar över branschspecifikt know-how, som ständigt utökas och med vilket Du som kund med individuella krav står i centrum.
Samarbetspartners stöttar oss vid framtagning av kundspecifika krav på nationell och internationell nivå.
Partnerskap innebär juste, öppet, tillförlitligt och förtroendefullt uppträdande bland oss själva och med våra kunder. Problemlösning genom lagarbete och kunddialog utgör vårt arbetssätt.
http://www.skrotcentralen.se
Copyright Nordic Recycling GmbH utgivningsansvarig Privicy policy om oss e-post