start metaller ädelmetaller alloys länder våra partner kontakt Deutsch English Svenska
aluminium koppar nickel zink tenn bly titan wolfram molybden
Bly
är lätt formbar och har låg smältpunkt. På grund härav hör den till de metaller, som sedan mycket länge funnit användning hos människan.
Copyright Nordic Recycling GmbH utgivningsansvarig Privicy policy om oss e-post